Zadaniem chłodnicy w twoim samochodzie jest utrzymanie przepływu płynu chłodzącego poprzez silnik. Jeśli występuje jakaś blokada lub wyciek, silnik może się szybko przegrzać, a twój samochód ulec zepsuciu.

Wycieki płynu chłodzącego mogą być spowodowane przez pęknięte lub źle dopasowane przewody lub dziury w chłodnicy. Metalowej chłodnica jest cienka i łatwo ulega uszkodzeniu, ale główną przyczyną wycieków płynu chłodzącego jest korozja. Zalecamy ci wykonywanie przynajmniej raz w roku profesjonalnej kontroli systemu chłodzącego.

Płukanie i napełnianie jest istotnym elementem rutynowych prac konserwacyjnych. Płyn chłodzący jest bardzo żrący. Pozostawiony w chłodnicy zbyt długo, powoduje rozpoczęczecie korozji metalu i może prowadzić do potencjalnie katastrofalnych wycieków. W przypadku wykrycia wycieków płynu, możemy je naprawić lub dokonać wymiany uszkodzonych części.